Tο περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές των Ξένων Τραπεζών σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης ‘Eβδομο Διάταγμα, του 2013

 

1. Το παρόν Διάταγμα εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και ισχύει για μια περίοδο δεκατεσσάρων ημερών.

 

2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«διεθνής πελάτης» σημαίνει πελάτη πιστωτικού ιδρύματος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, ο οποίος:

(α) δεν είναι κάτοικος Κύπρου, όπως ορίζεται στην Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για τον ορισμό της λέξης «κάτοικος Κύπρου» για στατιστικούς σκοπούς, που εκδόθηκε στις 27 Ιουνίου 2008, δυνάμει των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων του 2002 έως 2007 ή

(β) είναι εταιρεία, εμπίστευμα, συνεταιρισμός ή νομική οντότητα, όπου το 100% των τελικών δικαιούχων είναι φυσικά πρόσωπα μη κάτοικοι Κύπρου ή είναι εταιρεία εισηγμένη σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο εκτός της Δημοκρατίας, όπως ορίζεται στην Οδηγία προς τις τράπεζες για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων του 2006 έως (Αρ. 2) του 2011, νοουμένου ότι οποιαδήποτε τέτοια εταιρεία δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ή

(γ) είναι εταιρεία, εμπίστευμα, συνεταιρισμός ή νομική οντότητα, όπου περισσότερο από το 90% των τελικών δικαιούχων είναι φυσικά πρόσωπα μη κάτοικοι Κύπρου και το υπόλοιπο 10% των τελικών δικαιούχων είναι φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Κύπρου και δεν είναι πολίτες της Κύπρου:

Νοείται ότι έχει ληφθεί η έγκριση της Επιτροπής πριν την ένταξη του εν λόγω πελάτη στον κατάλογο των διεθνών πελατών·

«εγχώριος πελάτης» σημαίνει πελάτη πιστωτικού ιδρύματος στη Δημοκρατία άλλο από διεθνή πελάτη·

«λειτουργός συμμόρφωσης» σημαίνει τον λειτουργό συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 69 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου·

«Νόμος» σημαίνει τον περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Νόμο του 2013.

 

(2) Όροι που δεν ορίζονται ειδικά στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

 

3.-(1) Πιστωτικό ίδρυμα που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου δύναται να αιτηθεί στην Κεντρική Τράπεζα την εγγραφή του στον κατάλογο πιστωτικών ιδρυμάτων, που παρατίθεται στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.

Πιστωτικό ίδρυμα περιλαμβάνεται στον κατάλογο που παρατίθεται στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι o Διοικητής έχει πεισθεί ότι ικανοποιούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) το πιστωτικό ίδρυμα είναι υποκατάστημα ή κατά τουλάχιστο 50% θυγατρική ξένης τράπεζας·

(β) το πιστωτικό ίδρυμα για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, χωρίζεται εσωτερικά σε δύο λειτουργίες όπου η μία ασχολείται με διεθνείς πελάτες και η άλλη με εγχώριους πελάτες

(γ) στην περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα είναι θυγατρική ξένης τράπεζας θα πρέπει:

(i) Να διαβιβαστεί επιστολή υποστήριξης (letter of comfort) από τη μητρική τράπεζα του πιστωτικού ιδρύματος, προς την Κεντρική Τράπεζα με την οποία επιβεβαιώνει ότι θα στηρίζει τη ρευστότητα της θυγατρικής στη Δημοκρατία έτσι ώστε η θυγατρική να μη ζητήσει την παροχή 'Εκτακτης Επείγουσας Ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance) από την Κεντρική Τράπεζα ή ρευστότητα από πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος,

(ii) η μητρική τράπεζα να παρέχει δεσμευτική διευθέτηση παροχής χρηματοδότησης (standby credit facility) προς τη θυγατρική για ποσό τουλάχιστο ίσο με το 30% των καταθέσεων των πελατών της,

(iii) ο δείκτης ρευστών διαθεσίμων, όπως αυτά καθορίζονται στην Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας προς τις τράπεζες για τον Υπολογισμό της Προληπτικής Ρευστότητας σε όλα τα νομίσματα (Αναθεωρημένη Νοέμβριο του 2010), προς το σύνολο των καταθέσεων πελατών δε θα είναι χαμηλότερος από 60%:

Νοείται ότι όσον αφορά πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν παραχωρηθεί έναντι δέσμευσης κατάθεσης, το υπόλοιπο της πιστωτικής διευκόλυνσης ή της κατάθεσης, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο, εξαιρείται από το σύνολο των καταθέσεων πελατών που αναφέρονται στα σημεία (ii) και (iii).

(δ) Κατάλογος των διεθνών πελατών υποβάλλεται στην Κεντρική Τράπεζα, σε τυποποιημένο ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή που καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα, με γραπτή βεβαίωση από τον λειτουργό συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος ότι όλα τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των διεθνών πελατών είναι διεθνείς πελάτες όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος Διατάγματος.

(ε) Η Κεντρική Τράπεζα, εάν το κρίνει απαραίτητο, δύναται να ζητήσει από τους Εξωτερικούς Ελεγκτές του πιστωτικού ιδρύματος να βεβαιώσουν γραπτώς ότι το πιστωτικό ίδρυμα ικανοποιεί όλα τα κριτήρια αυτής της παραγράφου.

 

(2) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, παρακολουθεί τακτικά τη συμμόρφωση του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος με τους όρους της παρούσας παραγράφου και αναφέρει αμέσως οποιαδήποτε αλλαγή στην Κεντρική Τράπεζα.

 

(3) Καινούριος διεθνής πελάτης δύναται να προστεθεί στον κατάλογο διεθνών πελατών που υποβάλλεται στην Κεντρική Τράπεζα δυνάμει της παραγράφου 3(δ):

Νοείται ότι το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμέσως την Κεντρική Τράπεζα για τυχόν αλλαγές στον κατάλογο των διεθνών πελατών που υποβάλλεται στην Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 (δ), και υποβάλει σε αυτήν τον νέο κατάλογο των διεθνών πελατών του με γραπτή βεβαίωση από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, ότι όλα τα πρόσωπα στον κατάλογο των διεθνών πελατών είναι διεθνείς πελάτες, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος Διατάγματος. Ο νέος κατάλογος των διεθνών πελατών αντικαθιστά τον παλαιό κατάλογο και τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την επιβεβαίωση της Κεντρικής Τράπεζας για την παραλαβή του καταλόγου:

Νοείται περαιτέρω ότι η Κεντρική Τράπεζα δύναται εάν το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει επιπρόσθετη βεβαίωση από τους Εξωτερικούς Ελεγκτές του πιστωτικού ιδρύματος.

 

(4) Ο λειτουργός συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο αναφέρει ηλεκτρονικά τις συναλλαγές του πιστωτικού ιδρύματος, εβδομαδιαίως, στην Κεντρική Τράπεζα.

 

(5) Πιστωτικό ίδρυμα δύναται να παραμείνει στον κατάλογο που παρατίθεται στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος, νοουμένου ότι ικανοποιούνται σε συνεχή βάση, όλες οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Η Κεντρική Τράπεζα ελέγχει την εφαρμογή του όρου αυτού και προβαίνει σε σχετική εισήγηση στον Υπουργό για τυχόν αναγκαία αναθεώρηση του εν λόγω καταλόγου.

 

4. Δυνάμει των άρθρων 4 και 5 του Νόμου, και μετά από εισήγηση του Διοικητή και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή, επιβάλλονται τα ακόλουθα περιοριστικά μέτρα σε πιστωτικό ίδρυμα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που παρατίθεται στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος:

(α) κάθε χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων από πιστωτικό ίδρυμα που δεν περιλαμβάνεται στον προαναφερόμενο κατάλογο, προς διεθνή πελάτη πιστωτικού ιδρύματος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ή σε ίδιο λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος, θεωρείται ως χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων εκτός της Δημοκρατίας, και υπόκειται στις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου·

(β) κάθε χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων από εγχώριο πελάτη σε διεθνή πελάτη πιστωτικού ιδρύματος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ή σε ίδιο λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος, θεωρείται ως χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων εκτός της Δημοκρατίας, και υπόκειται στις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου·

(γ) επιτρέπεται και δεν υπόκειται σε κανένα περιοριστικό μέτρο που επιβάλλεται από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου η χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων από πιστωτικό ίδρυμα που περιλαμβάνεται στον προαναφερόμενο κατάλογο, για ίδιο λογαριασμό ή με διαταγή διεθνούς πελάτη·

(δ) επιτρέπονται και δεν υπόκεινται σε κανένα περιοριστικό μέτρο που επιβάλλεται από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου όλες οι συναλλαγές μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος που περιλαμβάνεται στον προαναφερόμενο κατάλογο και διεθνούς πελάτη·

(ε) επιτρέπονται και δεν υπόκεινται σε κανένα περιοριστικό μέτρο που επιβάλλεται από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου όλες οι συναλλαγές μεταξύ διεθνών πελατών·

(στ) επιτρέπονται και δεν υπόκεινται σε κανένα περιοριστικό μέτρο που επιβάλλεται από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου όλες οι συναλλαγές μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος που περιλαμβάνεται στον προαναφερόμενο κατάλογο, με διαταγή διεθνούς πελάτη ή για ίδιο λογαριασμό, με οποιαδήποτε οντότητα εκτός της Δημοκρατίας·

(η) απαγορεύεται σε πιστωτικό ίδρυμα που περιλαμβάνεται στον προαναφερόμενο κατάλογο-

(i) να εξυπηρετεί εγχώριο πελάτη που διατηρεί λογαριασμό με τα κεντρικά του γραφεία ή και

(ii) να ανοίγει νέο λογαριασμό ή και να προσελκύει και να αποκτά εργασίες από εγχώριο πελάτη, που δεν ήταν υφιστάμενος πελάτης του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές των Ξένων Τραπεζών σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Πρώτου Διατάγματος, του 2013.

(θ) κάθε εγχώριος πελάτης υπόκειται επίσης και στις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Διατάγματος εκδίδεται δυνάμει του Νόμου:

Νοείται ότι όλα τα δικαιώματα που αφορούν διεθνή πελάτη ισχύουν μόνο εφόσον οι λογαριασμοί του διεθνούς πελάτη, από την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ το περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Πρώτο Διάταγμα του 2013 και μέχρι την ημερομηνία που το πιστωτικό ίδρυμα περιλήφθηκε στον προαναφερόμενο κατάλογο, δεν έχουν πιστωθεί με κεφάλαια από λογαριασμούς εγχώριων πελατών ή και με κεφάλαια από εγχώριες τράπεζες:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που, από την ημερομηνία που τέθηκε σε εφαρμογή το περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Πρώτο Διάταγμα του 2013 και μέχρι την ημερομηνία που το πιστωτικό ίδρυμα περιλήφθηκε στον προαναφερόμενο κατάλογο, κεφάλαια από λογαριασμούς εγχώριων πελατών ή και κεφαλαία από εγχώριες τράπεζες έχουν πιστωθεί σε λογαριασμού διεθνούς πελάτη, τότε, τα κεφάλαια αυτά υπόκεινται στην επιφύλαξη των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το Νόμο.

 

5.-(1) Καταργείται το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές των Ξένων Τραπεζών σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης 'Εκτο Διάταγμα, του 2013.

 

(2) Η κατάργηση του Διατάγματος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1) δεν-

(α) επαναφέρει οτιδήποτε που δεν ισχύει ή δεν υπάρχει κατά το χρόνο κατάργησης, και

(β) επηρεάζει την προηγούμενη ισχύ του καταργούμενου Διατάγματος ή οτιδήποτε που τελέστηκε κανονικά ή που επιτράπηκε με βάση το εν λόγω Διάταγμα, και

(γ) επηρεάζει δικαίωμα, προνόμιο, υποχρέωση ή ευθύνη, που εξασφαλίζεται, προέρχεται ή προκύπτει, βάσει του καταργούμενου Διατάγματος, και

(δ) επηρεάζει ποινή, κατάσχεση ή τιμωρία, που προέκυψε σχετικά με ποινικό αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση του καταργούμενου Διατάγματος, και

(ε) επηρεάζει έρευνα, νομική διαδικασία ή θεραπεία, σχετικά με οποιοδήποτε δικαίωμα, προνόμιο, υποχρέωση, ευθύνη, ποινή, κατάσχεση ή τιμωρία όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, και τέτοια έρευνα, νομική διαδικασία ή θεραπεία μπορεί να εγερθεί, συνεχιστεί ή εκτελεσθεί, και τέτοια ποινή, κατάσχεση ή τιμωρία μπορεί να επιβληθεί, ωσάν το εν λόγω Διάταγμα δεν καταργείτο.

 

21 Ιουνίου 2013

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[Παράγραφος 3(1) και (5) και Παράγραφος 4]

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1. Arab Jordan Investment Bank SA

2. Bank of Beirut SAL

3. BankMed SAL

4. Banque BEMO SAL

5. Banque SBA

6. Barclays Bank PLC

7. BBAC SAL

8. BLOM Bank SAL

9. Byblos Bank SAL

10. Credit Libanais SAL

11. Jordan Ahli Bank plc

12. Lebanon and Gulf Bank SAL

13. OJSC Promsvyazbank

14. Open joint-stock company AvtoVAZbank

15. Privatbank Commercial Bank

16. Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd.

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών: Tο περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές των Ξένων Τραπεζών σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης 'Εβδομο Διάταγμα, του 2013.

Επίσημη Ανακοίνωση:

http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument