Tο περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση ‘Εκτακτης Ανάγκης Εικοστό Έκτο Διάταγμα, του 2014

1. To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Εικοστό 'Eκτο Διάταγμα, του 2014.

2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή που συστήνεται με βάση το άρθρο 9 του Νόμου·

«ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου του 2012·

«ίδρυμα πληρωμών» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 των περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμων του 2009 και 2010 και συμπεριλαμβάνει τα Κυπριακά Ταχυδρομεία καθ’ όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων·

«Νόμος» σημαίνει τον περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Νόμο του 2013·

«χρεωστική ή και πιστωτική ή και προπληρωμένη κάρτα» σημαίνει χρεωστική ή και πιστωτική ή και προπληρωμένη κάρτα που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα, ή και ίδρυμα πληρωμών ή και ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος·

«χωρίς μετρητά πληρωμή» σημαίνει πληρωμή με επιταγή ή και με άμεση χρέωση ή και με πάγια εντολή.

(2) 'Oροι που δεν ορίζονται ειδικά στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

3. Δυνάμει των άρθρων 4 και 5 του Νόμου, και μετά από εισήγηση του Διοικητή και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή, επιβάλλονται τα ακόλουθα περιοριστικά μέτρα:

(α) Το μέγιστο ποσό ανάληψης μετρητών δεν δύναται να υπερβαίνει τα €300 ημερησίως ανά φυσικό πρόσωπο ή τα €500 ημερησίως ανά νομικό πρόσωπο, σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα, ή το ισόποσο των ποσών αυτών σε ξένο συνάλλαγμα. 'Ολες οι αναλήψεις μετρητών (ήτοι οι αναλήψεις μέσω χρεωστικής ή και πιστωτικής ή και προπληρωμένης κάρτας, καθώς και οι αναλήψεις από ταμείο πιστωτικού ιδρύματος), υπολογίζονται συνολικά ανά πρόσωπο για το σύνολο των λογαριασμών που διαθέτει σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα·

Νοείται ότι οποιοδήποτε ποσό από το μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο ποσό ανάληψης μετρητών, το οποίο δεν αποσύρεται από τον δικαιούχο κατά την ημέρα στην οποία το εν λόγω μέγιστο ποσό ανάληψης εφαρμόζεται, αρχής γενομένης από την 27η Μαρτίου 2013, ημερομηνία έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Πρώτο Διάταγμα, του 2013, δύναται να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή αργότερα.

(β) Απαγορεύεται η εξαργύρωση επιταγών.

(γ) Επιτρέπεται–

(i) η χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων μέχρι €15.000 μηνιαίως ανά φυσικό πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυμα, προς λογαριασμούς που διατηρούνται σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως σκοπού·

(ii) η χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων μέχρι €75.000 μηνιαίως ανά νομικό πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυμα, προς λογαριασμούς που διατηρούνται σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως σκοπού·

(iii) η χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό που διατηρείται σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα εντός της Δημοκρατίας, για την αγορά αγαθών ή και υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του ποσού:

Νοείται ότι η χωρίς μετρητά πληρωμή από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο, σε λογαριασμό του ιδίου προσώπου, δεν επιτρέπεται:

Νοείται περαιτέρω ότι το πιστωτικό ίδρυμα δύναται να ζητήσει δικαιολογητικά έγγραφα εάν το κρίνει απαραίτητο.

(δ) Απαγορεύεται κάθε χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων εκτός της Δημοκρατίας, εκτός για–

(i) συναλλαγή που εμπίπτει στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη, με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων ως ακολούθως:

(αα) πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων μέχρι €1.000.000 ανά συναλλαγή δεν υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής:

Νοείται ότι το κάθε πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να διασφαλίζει ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα που παρουσιάζονται σε κάθε περίπτωση δικαιολογούν τη διενέργεια της πληρωμής ή και μεταφοράς χρημάτων,

(ββ) πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων μεγαλύτερη από €1.000.000 ανά συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής. Το οικείο πιστωτικό ίδρυμα υποβάλλει στην Επιτροπή αίτημα για κάθε τέτοια πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα. Το οικείο ίδρυμα πληρωμών δύναται να υποβάλλει στην Επιτροπή αίτημα για κάθε τέτοια πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα καθώς και το όνομα του εμπλεκόμενου πιστωτικού ιδρύματος. Η Επιτροπή στην απόφασή της λαμβάνει υπόψη τα δικαιολογητικά έγγραφα και το διαθέσιμο απόθεμα ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος: Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στο πιστωτικό ίδρυμα σε κάθε περίπτωση και στο τυχόν οικείο ίδρυμα πληρωμών:

Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να ζητεί πληροφορίες για οποιαδήποτε χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων εμπίπτει στην περίπτωση (ββ)·

(ii) καταβολή μισθών υπαλλήλων με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων·

(iii) έξοδα συντήρησης μέχρι €5.000 ανά τρίμηνο καθώς και δίδακτρα προσώπου που σπουδάζει στην αλλοδαπή και είναι συγγενής πρώτου βαθμού προσώπου που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων για έξοδα συντήρησης επιτρέπονται μόνο εφόσον υποβληθούν στο πιστωτικό ίδρυμα έγγραφα που να τεκμηριώνουν επαρκώς το ότι ο αποδέκτης της χωρίς μετρητά

πληρωμής ή και μεταφοράς χρημάτων σπουδάζει στην αλλοδαπή και είναι συγγενής πρώτου βαθμού προσώπου που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία:

Νοείται περαιτέρω ότι πληρωμές διδάκτρων διενεργούνται μόνο προς το δικαιούχο εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφόσον προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι το πιστωτικό ίδρυμα διατηρεί κατάλογο στον οποίο καταγράφει και παρακολουθεί όλες τις πληρωμές:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι η Επιτροπή δύναται να ζητήσει την υποβολή σε αυτήν του προβλεπόμενου στην πιο πάνω επιφύλαξη καταλόγου ή και πληροφορίες για οποιαδήποτε πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων εμπίπτει στην παρούσα περίπτωση (iii)·

(iv) μεταφορές χρημάτων εκτός της Δημοκρατίας μέχρι €5.000 μηνιαίως ανά πρόσωπο για κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή και ίδρυμα πληρωμών, ανεξαρτήτως σκοπού.

(ε) Απαγορεύεται ο τερματισμός κατάθεσης προθεσμίας πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της, εκτός εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί για-

(i) την αποπληρωμή δανείου ή/και παρατραβήγματος ή/και πιστωτικής κάρτας εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος, νοουμένου ότι-

(αα) η σχετική πιστωτική διευκόλυνση παραχωρήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Πρώτου Διατάγματος, του 2013, και

(ββ) δεν υπάρχουν επαρκή πιστωτικά υπόλοιπα σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα για αποπληρωμή της πιστωτικής διευκόλυνσης, και

(γγ) στην περίπτωση αποπληρωμής παρατραβήγματος ή/ και πιστωτικής κάρτας, το μέγιστο ποσό αποπληρωμής, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το τρέχον υπόλοιπο κατά την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Δωδέκατου Διατάγματος του 2013:

Νοείται ότι το υπόλοιπο ποσό της κατάθεσης προθεσμίας παραμένει για την υπόλοιπη περίοδο προθεσμίας με τους ίδιους όρους:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση αποπληρωμής όλου ή μέρους παρατραβήγματος, καταργείται το όριο ή το μέρος του ορίου του παρατραβήγματος που αποπληρώνεται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση αποπληρωμής παρατραβήγματος ή/και πιστωτικής κάρτας, ο σχετικός τερματισμός κατάθεσης προθεσμίας επιτρέπεται να διενεργηθεί μόνο μία φορά κατά ή μετά την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Δωδέκατου Διατάγματος, του 2013.

(ii) τη δημιουργία μιας ή περισσοτέρων καταθέσεων προθεσμίας εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος συνολικού ποσού ίσου με την αρχική κατάθεση και για χρονική περίοδο τουλάχιστον ίση με την αρχική περίοδο προθεσμίας της τερματισθείσας κατάθεσης:

Νοείται ότι επιτρέπεται η προσθήκη ή και διαγραφή δικαιούχων στη νέα κατάθεση προθεσμίας.

(iii) τη μεταφορά ποσού μέχρι €5.000, μηνιαίως, του κεφαλαίου της κατάθεσης προθεσμίας σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα ικανοποιηθεί ότι η μεταφορά γίνεται για ανθρωπιστικούς λόγους:

Νοείται ότι το πιστωτικό ίδρυμα διατηρεί κατάλογο στον οποίο καταγράφει λεπτομερώς όλες τις περιπτώσεις:

Νοείται περαιτέρω ότι το υπόλοιπο της κατάθεσης προθεσμίας παραμένει για την υπόλοιπη περίοδο προθεσμίας με τους ίδιους όρους.

(iv) τη μεταφορά, σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος, στην περίπτωση όπου η κατάθεση προθεσμίας ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, ακριβούς ποσού για αποκλειστικά την πληρωμή ιατρικών εξόδων σε παροχέα ιατρικής φροντίδας, νοουμένου ότι –

(αα) τα δικαιολογητικά έγγραφα παρουσιάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα, και

(ββ) δε διατηρούνται επαρκή κεφάλαια σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο, εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος για κάλυψη της πληρωμής των ιατρικών εξόδων:

Νοείται ότι το υπόλοιπο ποσό της κατάθεσης προθεσμίας παραμένει για την υπόλοιπη περίοδο προθεσμίας με τους ίδιους όρους.

(v) τη μεταφορά, σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος, για εξόφληση οφειλών προς τη Δημοκρατία, νοουμένου ότι-

(αα) τα δικαιολογητικά έγγραφα παρουσιάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα, και

(ββ) η πληρωμή διενεργείται με απευθείας ηλεκτρονική μεταφορά ή/και με την έκδοση τραπεζικής επιταγής προς όφελος της Δημοκρατίας, και

(γγ) δεν διατηρούνται επαρκή κεφάλαια σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος, για κάλυψη των οφειλών:

Νοείται ότι το υπόλοιπο ποσό της κατάθεσης προθεσμίας παραμένει για την υπόλοιπη περίοδο προθεσμίας με τους ίδιους όρους.

(vi) την πληρωμή για την αγορά ακίνητης περιουσίας, εντός της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι-

(αα) η πληρωμή καταβάλλεται απ’ ευθείας σε λογαριασμό δανείου του πωλητή της ακίνητης περιουσίας εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος, και

(ββ) το δάνειο του πωλητή της ακίνητης περιουσίας παραχωρήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Πρώτου Διατάγματος του 2013, και

(γγ) τα δικαιολογητικά έγγραφα παρουσιάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα, και

(δδ) δεν υπάρχουν επαρκή πιστωτικά υπόλοιπα σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος, για κάλυψη της πληρωμής:

Νοείται ότι το υπόλοιπο ποσό της κατάθεσης προθεσμίας παραμένει για την υπόλοιπη περίοδο προθεσμίας με τους ίδιους όρους.

(στ) Κατά την ημερομηνία λήξης κατάθεσης προθεσμίας, το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ €5.000 ή 20% του συνόλου του κεφαλαίου της εν λόγω κατάθεσης προθεσμίας, μεταφέρεται, κατά την επιλογή του καταθέτη, σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο ή σε νέα κατάθεση προθεσμίας του καταθέτη στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα. Για το υπόλοιπο ποσό, η ημερομηνία λήξης της κατάθεσης προθεσμίας παρατείνεται κατά ένα μήνα:

Νοείται ότι οποιαδήποτε κατάθεση προθεσμίας δημιουργείται κατά ή μετά την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Δέκατου Πέμπτου Διατάγματος, του 2013, με κεφάλαιο από λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο, δεν υπόκειται στους περιορισμούς της παρούσας υποπαραγράφου:

(ζ) Επιτρέπεται μόνο η μεταφορά €300 ημερησίως ανά φυσικό πρόσωπο, από λογαριασμό προειδοποίησης φυσικού προσώπου σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο φυσικού προσώπου, εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος:

Νοείται ότι οποιοδήποτε ποσό από το ημερήσιο επιτρεπόμενο ποσό μεταφοράς χρημάτων, το οποίο δεν μεταφέρεται από λογαριασμό προειδοποίησης φυσικού προσώπου σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο φυσικού προσώπου κατά ή μετά την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Πρώτου Διατάγματος, του 2013, δύναται να μεταφερθεί ανά πάσα στιγμή αργότερα.

(η) Τα ποσά που μεταφέρονται από κατάθεση προθεσμίας σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο, υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για τους λογαριασμούς όψεως/τρεχούμενους.

(θ) Απαγορεύεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγμα πέραν του ποσού των €3.000 ή του ισόποσου σε ξένο συνάλλαγμα, ανά φυσικό πρόσωπο ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων μεριμνά για την υλοποίηση του μέτρου αυτού:

Νοείται ότι το ποσό των €3.000 δεν μπορεί να αναληφθεί από πιστωτικό ίδρυμα πρόσθετα του ποσού των €300 ημερησίως, η ανάληψη του οποίου επιτρέπεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο

(α).(ι) Χρηματοοικονομική συναλλαγή, πληρωμή ή και μεταφορά, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Πρώτου Διατάγματος, του 2013 υπόκειται στα προβλεπόμενα στο παρόν Διάταγμα περιοριστικά μέτρα:

Νοείται ότι χρηματοοικονομική συναλλαγή, πληρωμή ή και μεταφορά, η οποία δεν έχει τύχει επεξεργασίας από το πιστωτικό ίδρυμα πριν την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Πρώτου Διατάγματος, του 2013 ακυρώνεται και πρέπει να υποβληθεί εκ νέου.

(ια) Απαγορεύεται σε πιστωτικό ίδρυμα να διευκολύνει την παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων.

(ιβ) Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν για όλους τους λογαριασμούς, πληρωμές και μεταφορές χρημάτων, ανεξαρτήτως του νομίσματος.

(ιγ) Απαγορεύεται η μεταφορά στις περιοχές της Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγμα πέραν του ποσού των-

(i) €300 ημερησίως ή του ισόποσου σε ξένο συνάλλαγμα, ανά φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο διαμένει στις περιοχές της Δημοκρατίας όπου η Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ πέραν του ποσού των €300, εάν τα χαρτονομίσματα σε ευρώ προέρχονται από την καταβολή μισθού, στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, κατόπιν παρουσίασης δικαιολογητικών εγγράφων,

(ii) €500 ημερησίως ή του ισόποσου σε ξένο συνάλλαγμα, ανά φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων μεριμνά για την υλοποίηση του μέτρου αυτού.

(ιδ) Απαγορεύεται το άνοιγμα νέου λογαριασμού σε μη υφιστάμενο πελάτη πιστωτικού ιδρύματος κατά την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Έκτου Διατάγματος, του 2013, εκτός εάν-

(i) ο λογαριασμός πιστώνεται μόνο με μεταφορά χρημάτων από την αλλοδαπή προς τη Δημοκρατία, ή

(ii) εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση της Επιτροπής, ή

(iii) ο λογαριασμός αποτελεί νέα κατάθεση προθεσμίας που δημιουργείται με μετρητά, νοουμένου ότι-

(αα) το ποσό που κατατίθεται υπερβαίνει τα € 5.000, και

(ββ) η διάρκεια της νέας κατάθεσης προθεσμίας είναι τουλάχιστον 3 μήνες, και

(γγ) η νέα κατάθεση προθεσμίας δεν μπορεί να τερματισθεί πριν τη λήξη της:

Νοείται ότι η νέα κατάθεση προθεσμίας δεν υπόκειται στα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται με τις πρόνοιες των υποπαραγράφων (ε), (στ) και (ζ):

Νοείται περαιτέρω ότι κατά την πρώτη λήξη της κατάθεσης προθεσμίας, το ποσό της κατάθεσης προθεσμίας δεν υπόκειται στα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται με τις πρόνοιες των υποπαραγράφων (α), (γ), (ε), (στ) και (ζ):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι το άνοιγμα λογαριασμού όψεως/τρεχούμενου προς όφελος του δικαιούχου/των δικαιούχων της κατάθεσης προθεσμίας απαγορεύεται, ή-

(iv) ο λογαριασμός αφορά νέο δάνειο που παραχωρείται μετά την έναρξη της ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Δέκατου Ένατου Διατάγματος, του 2013:

Νοείται ότι το άνοιγμα λογαριασμού όψεως/τρεχούμενου που αφορά νέο δάνειο επιτρέπεται και ότι τα ποσά στο λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση του δανείου και για τη συνήθη δραστηριότητα του πελάτη και όχι για καταθετικούς σκοπούς: Νοείται περαιτέρω ότι το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού όψεως/τρεχούμενου δεν υπερβαίνει, οποιαδήποτε στιγμή, το υπόλοιπο του δανείου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι το προϊόν του δανείου εκταμιεύεται σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο, εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος, εντός της Δημοκρατίας και υπόκειται στα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα. Τα κεφάλαια στον λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο δύνανται να κατατίθενται σε μετρητά ή να μεταφέρονται από λογαριασμούς εκτός της Δημοκρατίας ή από άλλους λογαριασμούς εντός της Δημοκρατίας, και υπόκεινται στα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα.

(ιε) Απαγορεύεται η προσθήκη δικαιούχων σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο εκτός εάν εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση της Επιτροπής.

4. Εξαιρούνται των περιοριστικών μέτρων-

(α) Όλα τα χρήματα που μεταφέρονται κατά ή μετά την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Πρώτου Διατάγματος, του 2013, από την αλλοδαπή προς τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, εάν χρήματα που μεταφέρονται, κατά ή μετά την έναρξη ισχύος του περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Πρώτου Διατάγματος, του 2013, από την αλλοδαπή προς πιστωτικό ίδρυμα εντός της Δημοκρατίας, μεταφέρονται εκ νέου σε δεύτερο πιστωτικό ίδρυμα εντός της Δημοκρατίας, το δεύτερο πιστωτικό ίδρυμα θεωρεί ότι τα χρήματα εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρούσας υποπαραγράφου μόνο αν το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα εντός της Δημοκρατίας διευκρινίσει στις λεπτομέρειες της μεταφοράς ότι τα χρήματα εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρούσας υποπαραγράφου.

(β) η ανάληψη μετρητών από λογαριασμό που βρίσκεται στην αλλοδαπή μέσω πιστωτικής ή και χρεωστικής ή και προπληρωμένης κάρτας που εκδόθηκε από ξένο ίδρυμα·

(γ) η εξαργύρωση επιταγής που εκδίδεται επί λογαριασμού που βρίσκεται σε ξένο ίδρυμα στην αλλοδαπή·

(δ) ανάληψη μετρητών από λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος με την Κεντρική Τράπεζα·

(ε) οι πληρωμές και οι εισπράξεις της Δημοκρατίας·

(στ) οι πληρωμές και οι εισπράξεις της Κεντρικής Τράπεζας·

(ζ) οι ξένες διπλωματικές αποστολές και οι αποστολές των Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία βάσει των εξαιρέσεων που καθορίζονται από τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις και τις Συμφωνίες μεταξύ της Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Εθνών και άλλες διεθνείς Συμφωνίες που υπερτερούν της εθνικής νομοθεσίας·

(η) πληρωμές μέσω χρεωστικής ή και πιστωτικής ή και προπληρωμένης κάρτας·

(θ) συναλλαγές ή πληρωμές που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή.

5. Το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Εικοστό Πέμπτο Διάταγμα, του 2014 καταργείται.

6. Το παρόν Διάταγμα ισχύει για περίοδο δεκατεσσάρων ημερών η οποία αρχίζει από την 10η Φεβρουαρίου 2014.

 

7 Φεβρουαρίου 2014

 

Επίσημη ανακοίνωση:

http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, Το περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 'Εκτακτης Ανάγκης Εικοστό 'Εκτο Διάταγμα, του 2014