Τι πρέπει να γνωρίζω αν θέλω διαζύγιο

Κάθε ζευγάρι, ανεξαρτήτου υπηκοότητας και ανεξαρτήτως πού τέλεσε τον γάμο του, το οποίο διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστον 3 μήνες μπορεί να υποβάλει αίτηση διαζυγίου στα Κυπριακά Οικογενειακά Δικαστήρια.

Εκκλησιαστικός Γάμος

Για να λυθεί ένας θρησκευτικός γάμος θα πρέπει να αποσταλεί πρώτα γνωστοποίηση στον αρμόδιο Επίσκοπο της Επαρχίας του τόπου διαμονής του συζύγου που αποστέλλει την γνωστοποίηση στην οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων στοιχείων, ο λόγος λύσης του γάμου. Κατά τον Περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμο του 1990, ο Επίσκοπος θα πρέπει να καλέσει τους δυο συζύγους να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως ενώπιον του ώστε να καταβάλει προσπάθειες συνδιαλλαγής των δυο συζύγων.

Μετά την πάροδο 3 μηνών από τη λήψη της γνωστοποίησης από τον Επίσκοπο, θεωρείται ότι η προσπάθεια συνδιαλλαγής απέτυχε και ο σύζυγος που επιθυμεί να προχωρήσει με τη λύση του θρησκευτικού του γάμου έχει το δικαίωμα να καταχωρήσει στο αρμόδιο Οικογενειακό Δικαστήριο την σχετική αίτηση για λύση του θρησκευτικού του γάμου με όλα τα γεγονότα της έγγαμης σχέσης και τους λόγους διαζυγίου.

Πολιτικός γάμος

Η λύση ενός πολιτικού γάμου είναι πιο γρήγορη καθώς κατά τον Περί Πολιτικού Γάμου Νόμου του 1990 γίνεται με διαζύγιο. Η αίτηση διαζυγίου καταχωρείται κατευθείαν στο Οικογενειακό Δικαστήριο της επαρχίας όπου διαμένουν οι σύζυγοι χωρίς να προηγηθεί αποστολή γνωστοποίησης περί πρόθεσης λύσης του γάμου και/ή πνευματική συνδιαλλαγή. Στην εν λόγω αίτηση αναφέρονται όλα τα στοιχεία της έγγαμης σχέσης όπως επίσης και των λόγων που οδήγησαν στην κατάρρευση του γάμου και στην επιθυμία για λύση του γάμου.

Εκκλησιαστικός και Πολιτικός Γάμος

Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι τέλεσε και θρησκευτικό και πολιτικό γάμο τότε θα πρέπει να σταλεί γνωστοποίηση περί πρόθεσης λύσης του γάμου (βλέπε πιο πάνω) αναφορικά με τον θρησκευτικό γάμο ενώ στην ίδια αίτηση διαζυγίου θα αναφερθούν και οι 2 τελετές.

Λόγοι διαζυγίου:

Σύμφωνα με το Οικογενειακό Δίκαιο στην Κύπρο, διάταγμα διαζυγίου μπορεί να εκδοθεί αφότου αποδειχθεί ένας από τους εξής λόγους:

• Ισχυρός κλονισμός του γάμου .
• Μοιχεία.
• Ανήθικη ή ατιμωτική ή άλλη επαναλαμβανόμενη ασύγγνωστη διαγωγή επιφέρουσα δεινή κατάπτωση της σχέσης καθιστώσα στον αιτητή τη σχέση αφόρητη.
• Επιβολή κατά της ζωής π. χ. σωματική κακοποίηση.
• Φρενοβλάβεια επί τριετία καθιστώσα τη συμβίωση αφόρητη.
• Τελεσίδικη καταδίκη σε φυλάκιση πέραν των 7 ετών.
• Αφάνεια συζύγου.
• Ανικανότητα που υφίσταται κατά τη σύναψη του γάμου και παρατείνεται για 6 μήνες και κατά την έγερση της αγωγής.
• Αδικαιολόγητη επί δύο χρόνια εγκατάλειψη. Μακρά χρονικά διαστήματα απουσίας που αθροιστικώς υπερβαίνουν την διετία. Πρέπει να απευθυνθεί πρόσκληση για επάνοδο.
• Αλλαγή θρησκείας ή δόγματος ή ενάσκηση ηθικής βίας ή προσπάθεια για προσηλυτισμό σε αίρεση.
• Επίμονη παρεμπόδιση τεκνογονίας παρά την αντίθετη επιθυμία του άλλου συζύγου.
• Πενταετής διάσταση (η διάσταση πρέπει να είναι συνεχής).

Στην πράξη ο ισχυρός κλονισμός είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος διαζυγίου και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ασυμφωνία χαρακτήρων, ύβρεις, καυγάδες κλπ.

Διαδικασία:

Το Οικογενειακό Δικαστήριο αφού ακούσει τη μαρτυρία του συζύγου που καταχώρησε αίτηση για λύση του θρησκευτικού του γάμου ή και των δυο συζύγων, εάν ο άλλος σύζυγος εμφανίζεται στην διαδικασία, θα εκδώσει διάταγμα διαζυγίου ή διάταγμα λύσης γάμου. Το διαζύγιο εκδίδεται για λόγους που αφορούν το πρόσωπο του άλλου συζύγου ή του συζύγου που καταχώρησε την αίτηση ή και των δύο, ανάλογα με τα γεγονότα της κάθε υπόθεσης. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι αποτελεί μύθο ο ισχυρισμός ότι θα πρέπει να συμφωνούν και να υπογράψουν και οι δυο σύζυγοι ώστε να εκδοθεί το διαζύγιο.

Το διάταγμα λύσης του γάμου καθίσταται τελεσίδικο μετά από 42 ημέρες από την έκδοση του και εφόσον δεν καταχωρήθηκε έφεση. Παράλληλα για να επέλθει η πνευματική λύση του γάμου, ώστε να μπορούν οι πρώην σύζυγοι να τελέσουν νέο εκκλησιαστικό γάμο, το Πρωτοκολλητείο του Οικογενειακού Δικαστηρίου αποστέλλει το διάταγμα λύσης γάμου στον Επίσκοπο και με την παρέλευση 30 ημερών από την γνωστοποίηση της εκδίδεται γραπτή βεβαίωση/πιστοποιητικό πνευματικής λύσης.

Επιπρόσθετα το διαζύγιο επιφέρει τη λύση του γάμου αλλά δεν επιφέρει αυτόματη αλλαγή επωνύμου. Επαφίεται στην πρώην σύζυγο να προβεί σε ένορκη δήλωση αλλαγής του ονόματός της.

Για όλα τα άλλα θέματα που δύναται να προκύψουν μετά τη διάσταση όπως η διατροφή συζύγου ή/και τέκνων, γονική μέριμνα τέκνων, επικοινωνία, κατανομή περιουσιακών στοιχείων κλπ, θα πρέπει να καταχωρούνται ξεχωριστές αιτήσεις στο Οικογενειακό Δικαστήριο και δεν ρυθμίζονται στα πλαίσια της αίτησης διαζυγίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..