Εγγραφή Εμπορικού Σήματος στην Κύπρο

Εισαγωγή

Η εγγραφή των Εμπορικών Σημάτων και Σημάτων Υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο Κεφ. 268 (ως έχει τροποποιηθεί με τους Νόμους, 63/1962, 69/1971, 206/1990 και 176(Ι)/2000), σε συνδυασμό με τη Διεθνή Σύμβαση του Παρισιού για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Νόμοι 63/65 και 66/83) και τους Κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας WIPO.

Ο περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος Κεφ. 268, σε συνδυασμό με τα πιό πάνω, προστατεύει τα εμπορικά σήματα τόσο των Κυπρίων ιδιοκτητών όσο και των αλλοδαπών ενώ δεν γίνεται διάκριση μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών σημάτων, σημάτων δηλαδή τα οποία έχουν έδρα τους την Κύπρο ή χώρα του εξωτερικού αντίστοιχα. 

Αρμόδιο για την εγγραφή εμπορικών σημάτων στην Κύπρο είναι το τμήμα Εμπορικών Σημάτων του Εφόρου Εταιρειών.

Διαδικασία πριν από την αίτηση για εγγραφή

Το πρώτο βήμα πριν από την αίτηση για εγγραφή είναι η διεξαγωγή νομικής έρευνας στο αρχείο των Εμπορικών Σημάτων ή / και Σημάτων Υπηρεσιών του Εφόρου Εταιρειών για την ύπαρξη τυχόν έτερων παρόμοιων ή όμοιων σημάτων στην ίδια, κυρίως, κλάση ή σε άλλες κλάσεις από αυτές που ενδιαφέρουν τον πελάτη - επιχειρηματία. Για το λόγο αυτό σημαντική θα ήταν η έγκαιρη ενημέρωσή μας αναφορικά με την κλάση, δηλαδή τη φύση των εμπορευμάτων στα οποία αφορά το εμπορικό σήμα ή της υπηρεσίας εάν πρόκειται για σήμα υπηρεσίας.  

Για την κατάταξη των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών σε κλάσεις χρησιμοποιείται το Διεθνές Σύστημα Κατάταξης Εμπορικών Σημάτων (InternationalTrademarkClasses).

Αίτηση για εγγραφή

Πρόσωπο που αξιώνει να καταστεί ιδιοκτήτης σήματος το οποίο χρησιμοποιείται ή προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από αυτόν και επιθυμεί να το εγγράψει πρέπει να απευθυνθεί γραπτώς στον Έφορο μέσω ειδικού εντύπου για εγγραφή στο μητρώο Α ή Β και στην αρμόδια κλάση (εμπορεύματα ή υπηρεσίες). Ο διαχωρισμός του μητρώου Α από το Β γίνεται με βάση τη διακριτικότητα του σήματος ενώ η προστασία που παρέχεται και στα δύο μητρώα είναι η ίδια. Συγκεκριμένα, εφόσον η εγγραφή καταστεί έγκυρη, παρέχεται στον ιδιοκτήτη σήματος, σχετικά με εμπορεύματα ή υπηρεσίες, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης

Η αίτηση για εγγραφή καταχωρείται στον Έφορο ο οποίος θα την εξετάσει για να βεβαιωθεί ότι αυτή είναι σε συνάρτηση με τα διάφορα νομικά κριτήρια περί ομοιότητας κλπ. Το σήμα θα πρέπει κατά κανόνα να ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Να είναι διακριτικό /ιδιαίτερο.
  2. Να μην προσομοιάζει με άλλα τα οποία είναι ήδη εγγεγραμμένα, κυρίως, στη ίδια κλάση ή των οποίων η αίτηση εκκρεμεί.
  3. Να μην έχει τέτοια εμφάνιση ώστε να μπορεί να παραπλανήσει το κοινό.

Ο Έφορος έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει το σήμα ως έχει, να αποδεχθεί την εγγραφή του υπό όρους ή να απορρίψει την εγγραφή του.

Η σχετική απόφαση του Εφόρου δημοσιοποιείται στον αιτητή ο οποίος με τη σειρά του δύναται να υποβάλει ένσταση στον Έφορο σε σχέση με την απόφαση έαν αυτή δεν τον ικανοποιεί. 

Έγκριση αίτησης για εγγραφή

Εάν η αίτηση για εγγραφή γίνει αποδεκτή τότε αυτή δημοσιοποιείται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει ένσταση στην εγγραφή εφόσον η εν λόγω ένσταση έχει υποβληθεί εντός προκαθορισμένου χρόνου από την ημερομηνία δημοσιοποιήσης της έγκρισης.

Κατόπιν έγκρισης για εγγραφή και εφόσον οποιαδήποτε κωλύματα ξεπερασθούν -εάν και εφόσον αυτά παρουσιασθούν- ο Έφορος εκδίδει στον αιτητή πιστοποιητικό εγγραφής κατά τον καθορισμένο τύπο το οποίο φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του.

Ανανέωση εγγραφής

Το πιστοποιητικό εγγραφής εμπορικού σήματος ισχύει για 7 χρόνια  από την ημερομηνία αίτησης για εγγραφή (ημερομηνία εγγραφής) και κατόπιν της πρώτης ανανέωσης αυτό καθίστασται ανανεώσιμο κάθε 14 χρόνια. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..