Το Κυπριακό Φορολογικό σύστημα, όπως αυτό εφαρμόζεται στο πλαίσιο εναρμόνισης της Κυπριακής Νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο αποτελεί, αναμφισβήτητα, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, κύριο πόλο έλξης όχι μόνο για Κύπριους αλλά και για ξένους επενδυτές. Ακολουθεί παρακάτω μια γενική αναφορά σε σημαντικές πρόνοιες οι οποίες εστιάζουν κυρίως στις διάφορες φορολογικές διευκολύνσεις που παρέχονται στην Κύπρο, χωρίς αυτές να παρεμβαίνουν βέβαια στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους.

Υπό το φως των πιο πάνω, Εταιρεία της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως τέτοια θεωρείται -για τους σκοπούς του Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 118(Ι)/2002- «κάτοικος» Κύπρου υπόκειται σε καταβολή φόρου με συντελεστή 10% για κάθε Ευρώ 1.71 φορολογητέου εισοδήματος (βάσει της τιμής μετατροπής λίρας-ευρώ όπως καθορίστηκε στις 10/07/2007 σε 0,585274) το οποίο κτάται ή προκύπτει κατά το φορολογικό έτος από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας. Εταιρεία «μη κάτοικος» Κύπρου υπόκειται σε εταιρικό φόρο μόνο για εισοδήματα τα οποία πηγάζουν στην Κύπρο ενώ Εταιρεία η οποία έχει «μόνιμη εγκατάσταση» στην Κύπρο π.χ. έδρα διοίκησης, υποκατάστημα, εργοστάσιο κ.λ.π. μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί ως κάτοικος Κύπρου.

Σε φορολογία δεν υπόκεινται, μεταξύ άλλων, μερίσματα τα οποία καταβάλλονται από μία Κυπριακή Εταιρεία σε άλλη, κέρδος από μόνιμη εγκατάσταση το οποίο διαφυλάσσεται στο εξωτερικό, κέρδος από τη διάθεση τίτλων ενώ επίσης δεν παρακρατείται φόρος για την πληρωμή μερισμάτων, τόκου ή δικαιώματα εφευρέτου και γενικότερα για κάθε δαπάνη η οποία έγινε για κτήση εισοδήματος ή όχι.

Μερίσματα τα οποία καταβάλλονται από Εταιρεία του εξωτερικού επίσης εξαιρούνται νοουμένου ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

A. Εταιρεία η οποία λαμβάνει το Μέρισμα πρέπει να κατέχει άμεσα 1% το λιγότερο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία καταβάλλει το μέρισμα και,

B. Εταιρεία η οποία καταβάλλει το μέρισμα πρέπει να μην εμπλέκεται πέραν του 50% σε δραστηριότητες οι οποίες καταλήγουν σε παθητικό – μη εμπορικό εισόδημα ή όταν το βάρος του εταιρικού φόρου στο εισόδημα της Εταιρείας η οποία καταβάλλει το μέρισμα δεν είναι ουσιαστικά χαμηλότερο από το φορολογικό βάρος στην Κύπρο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των φορολογικών διευκολύνσεων, 50% του παθητικού τόκου εισοδήματος εξαιρείται του εταιρικού φόρου και το υπόλοιπο φορολογείται κατά 10%. Ως εκ τούτου ο φόρος εισοδήματος μειώνεται δραστικά σε μόλις 5% αλλά ο ολικός καθαρός τόκος εισοδήματος καθίσταται αντικείμενο της Ειδικής φορολογικής Συνεισφοράς με συντελεστή 10%, καταλήγοντας με αυτό τον τρόπο σε ένα συνολικό αποτελεσματικό συντελεστή 15%. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο ενεργητικός τόκος εισοδήματος, ο οποίος αποτελεί τον τόκο που πηγάζει από ή συνδεέται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, φορολογείται όπως κάθε έσοδο, το οποίο δεν εμπίπτει στις πιο πάνω εξαιρέσεις, με αμετάβλητο συντελεστή 10%.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..